Om oss

Kunskap och kreativitet från förskolan till årskurs 9

Vi vill skapa en förskola och skola som genom att uppmuntra och stärka barnens och elevernas nyfikenhet och lust att lära leder till ett aktivt deltagande i en globaliserad och föränderlig värld.

Vi vill lyfta fram värdet av olikhet
På vår förskola och skola skall vi verka för att se olikhet som ett värde.
Genom att ha ett generöst och inkluderande förhållningssätt låter vi vars och ens olikhet berika den andres. Här ska barn och ungdomar bemötas som olika och unika och få en möjlighet att utveckla sina förmågor i samspel med andra.
Vår syn på olikhet kräver en ständig dialog där ställningstaganden ifrågasätts och omvärderas både i teorin som i praktiken.

Alla barns rätt – vår barnsyn
På vår förskola och skola vill vi lyfta fram det kompetenta barnet. Ett barn som föds intelligent och nyfiket på världen. Ett barn som oavbrutet utvecklas och lär tillsammans med andra.
Vi vill utveckla ett synsätt som ifrågasätter fasta sanningar om barns utveckling och deras behov. Vi väljer att lyfta fram barns förmågor och styrkor och genom att skapa goda pedagogiska förutsättningar skapar vi sammanhang och utrymme för alla barn
att bli kompetenta.
Förskolan och skolans uppgift är att skapa en pedagogisk miljö och en verksamhet som understödjer, stimulerar och utmanar barnen i deras början av sitt livslånga lärande.

Jämställdhet mellan könen
På vår förskola och skola ska vi ständigt göra oss medvetna om de stereotypa könsmönster som präglas av vår tid och vårt samhälle. Vi personal har ansvar att synliggöra och ifrågasätta dessa mönster tillsammans med kollegor, barnen/eleverna och föräldrarna.
Vi ska med hjälp av medvetna val utmana traditionella könsmönster i förskolan och skolan och sträva efter att skapa möjligheter där varje individ ska få känna att deras förutsättningar inte ska bero på vilket kön de tillhör.

Vi är en del av Cedergrenska

Margarethaskolans förskola är sedan höstterminen 2022 en del av den Cedergrenska koncernen. Mycket glädjande blir även grundskolan en del av Cedergrenska från höstterminen 2024.  Läs mer om Cedergrenska här.