Förskola

Vi är en föräldradriven förskola

Margarethaskolans förskola är en föräldradriven förskola. Det betyder att det är medlemmarna som formar verksamheten tillsammans med utbildad personal. Som medlem i ett kooperativ är det din insats som gör skillnaden i verksamheten! Arbetsinsatserna frigör också viktiga resurser som kan användas i barnens vardag i förskolan.

Vad förväntas av mig som förälder?

Föräldratjänst – Ungefär tre gånger per termin har förskolans personal kvällsmöten. Då är vårdnadshavare tillsammans med en ordinarie personal ute tillsammans med barnen mellan 14.30-17.00. Varje familj schemaläggs en gång per år.

Fixardagar – Varje vår och höst anordnas fixardagar där alla hjälps åt att förbättra vår miljö.

Hattstugan

Telefon: 018-347457
Mail: hattstugan@margarethaskolan.se

Solägget

Telefon: 018-347456
Mail: solagget@margarethaskolan.se

Tomtebo

Telefon: 018-347456
Mail: tomtebo@margarethaskolan.se