Förskolan

Välkommen till en förskola i Knivsta där det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet står i fokus!

Pedagogik som lägger grunden för ett livslångt lärande

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat vilket innebär att barnens egna intressen tas tillvara på för ett lustfyllt lärande. Vi arbetar med projekt där barnen får tillfälle att utforska och lära med alla sina sinnen. Pedagogerna följer barnen i deras tankar, hypoteser, idéer och uppmuntrar barnen att prova sin hypotes för att sedan tillsammans reflekterar kring vad de gjorde, vad som hände och hur de kan gå vidare. 

Vi ser utbildningsmöjligheter i alla moment som barnen möter på förskolan. Under påklädning i hallen kan vi utforska matematik, naturvetenskap, träna vår motorik samt sätta ord på alla saker så att barnens språk och ordförråd utvecklas. I sandlådan skapar barnen sina första kontakter med fysik, volymmängden i en hink och vad som skiljer torr sand mot blöt och mycket, mycket mer.


Upplev en inspirerande förskoledag med oss!

Ta kontakt med vår platschef Ingrid Lundin Nordenhammar för att boka ett besök hos oss och lära känna vår fina verksamhet.
ingrid.lundin@margarethaskolan.se
070-810 94 68 


Naturnära upptäckarglädje

Margarethaskolans förskola ligger i natursköna Knivsta, med närhet till både skog och sjön Valloxen.

Ämnet hållbarhet utforskas

Varje läsår arbetar vi efter ett tema som följer oss i de aktiviteter vi genomför. Just nu arbetar vi med temat Hållbarhet vilket barnen tycker är mycket spännande.

Vi utgår alltid från Skolverkets läroplan för förskola när vi planerar, genomför och reflekterar kring barnens utbildning och vistelse på förskolan.


Förskolans kalendarium

Se vad som händer under året på Margarethaskolans förskola. Ta del av våra inplanerade aktiviteter, planeringsdagar och datum för lov i vårt kalendarium som du hittar här.

Hur inskolningen går till

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som vårdnadshavare är med under de två första dagarna på förskolan.
Dag 3 – 10 lämnar du barnet hos oss. Under dessa lite kortare dagar får barnet i lugn och ro landa på förskolan, lära känna miljön, kompisar och oss pedagoger.

Alla inskolningar skiljer sig från varandra och vi anpassar självklart inskolningen efter ert barns behov.

Är det dags för inskolning nu?

Läs mer i detalj om vad som väntar er och ert barn samt hur ni förbereder er bäst genom att ladda ner vårt Inskolningsdokument.

Varmt välkomna till oss!En trygg övergång till skolan

När det är dags att börja förskoleklass har barnen förtur till vår systerverksamhet Margarethaskolan. Starten i skolan ska kännas trygg för både barnen och dig som vårdnadshavare och att stanna kvar i samma byggnad och möta vuxna ansikten som man känner igen är en stor fördel för våra barn. Dessutom följer en av pedagogerna från förskolan med gruppen till förskoleklass vilket bidrar till en trygg övergång till skolan för barnen.

Vi är en del av Cedergrenska

Margarethaskolans förskola är sedan höstterminen 2022 en del av den Cedergrenska koncernen.
Läs mer om Cedergrenska här.