Skola och trädäck juni 2021

Med lust
att lära i en
föränderlig
värld

Nu tar vi emot ansökningar till vår skola.


Vi är en liten skola med ett stort hjärta, och vi har Reggio Emilia som grund i vår undervisning.


Våra lokaler

Med naturen bokstavligt talat in på knuten och en av Sveriges modernaste skolbyggnader är lärmiljön något helt utöver det vanliga. Gå på upptäcksfärd i vår skola genom att klicka här.

En förskola med upptäckarlust

Inom Reggio Emilia talar man om att barn har hundra språk och måste få uttrycka sig med alla sinnen – det är viktigt för oss! Hos oss är också dialogen och samspelet mellan barnen viktigt för lärandet. Vi arbetar ofta i små och stora projekt som utgår från barnens intressen. Miljön är estetisk, kreativ, föränderlig och utforskande.

Grundskolan som utforskar omvärlden

Vi vill betona betydelsen av att vi alltid befinner oss i en relation till omvärlden. Därför går vi gärna ut och upptäcker i vårt lärande! Genom att använda alla sinnen blir det lättare att sätta kunskapen i en kontext. Miljön och vårt förhållningssätt ska alltid uppmuntra eleverna till självständighet, delaktighet och till att upptäcka värdet av att vara i en grupp, att lära och upptäcka tillsammans och av varandra!

Vägen till kunskapsmålet är lika viktig som själva målet. Våra elever får en tydlig bild av vilka mål de förväntas uppnå och vilka krav som ställs på dem, och därför är självreflektion och reflektion tillsammans med andra över lärande och den kunskap man har uppnått när ett moment är genomfört en naturlig del av arbetet. Undervisningen organiserar vi kring ämnesövergripande projekt snarare än kring enskilda ämnen. För att skapa sammanhang i elevernas lärande varvas både praktiska och teoretiska kunskaper.


Kontakt

Rektor Ingeborg Moestam
☎ 018-347 454
✉ rektor@margarethaskolan.se

Kansli Kristina Hägglund
☎ 018-347 450
✉ kansli@margarethaskolan.se

Adress:
Margaretavägen 45
741 44 Knivsta

För samtliga kontakter – klicka här.


En del av Cedergrenska

Margarethaskolans förskola är sedan höstterminen 2022 en del av den Cedergrenska koncernen. Även grundskolan blir en del av koncernen så fort tillstånd givits från Skolverket som förväntas vara färdigt till höstterminen 2024. 

Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom Cedergrenska får Margarethaskolan tillgång till starka lokala stödfunktioner och inspirerande samarbete runt skolutveckling, något vi är övertygande om i förlängningen kommer att gynna barnen på skolan och i förskolan.