Med lust
att lära i en
föränderlig
värld

Nu tar vi emot ansökningar till vår nya
skola som står klar hösten 2020

Samma plats – helt nytt hus! Vår nya skola står klar till HT 2020.

Höstterminen 2020 står vår nya skola klar. Med naturen bokstavligt talat in på knuten och en av Sveriges modernaste skolbyggnader tror vi att lärmiljön blir något helt utöver det vanliga. Följ bygget på vår blogg genom att klicka här.


Vi är en liten skola med ett stort hjärta, och vi har Reggio Emilia som grund i vår undervisning.


En förskola med upptäckarlust

Inom Reggio Emilia talar man om att barn har hundra språk och måste få uttrycka sig med alla sinnen – det är viktigt för oss! Hos oss är också dialogen och samspelet mellan barnen viktigt för lärandet. Vi arbetar ofta i små och stora projekt som utgår från barnens intressen. Miljön är estetisk, kreativ, föränderlig och utforskande. Vår förskola är också föräldradriven, vilket innebär att föräldrar ombeds att hjälpa till vid barnens utevistelse tre gånger per termin.

Grundskolan som utforskar omvärlden

Vi vill betona betydelsen av att vi alltid befinner oss i en relation till omvärlden. Därför går vi gärna ut och upptäcker i vårt lärande! Genom att använda alla sinnen blir det lättare att sätta kunskapen i en kontext. Miljön och vårt förhållningssätt ska alltid uppmuntra eleverna till självständighet, delaktighet och till att upptäcka värdet av att vara i en grupp, att lära och upptäcka tillsammans och av varandra!

Ett högstadium med både teoretiskt och praktiskt lärande

Vägen till kunskapsmålet är lika viktig som själva målet. Våra elever får en tydlig bild av vilka mål de förväntas uppnå och vilka krav som ställs på dem, och därför är självreflektion och reflektion tillsammans med andra över lärande och den kunskap man har uppnått när ett moment är genomfört en naturlig del av arbetet. Undervisningen organiserar vi kring ämnesövergripande projekt snarare än kring enskilda ämnen. För att skapa sammanhang i elevernas lärande varvas både praktiska och teoretiska kunskaper.


Kontakt

Rektor Ingeborg Moestam

Mail: rektor@margarethaskolan.se

Kansli Kristina Hägglund

Mail: kansli@margarethaskolan.se
Kansli: 018-34 74 50


Förskola: 018-34 74 57