Ansökan till skola och förskoleklass

Barnet

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Ovan uppgifter kommer att registreras i Margarethaskolans administrativa system och behandlas i enlighet med GDPR.