Kontakt

Om du akut behöver komma i kontakt med skolan hänvisar vi alltid till rektor eller kansli.

Rektor – Ingeborg Moestam
☎ 018-347 454
rektor@margarethaskolan.se

Tillförordnad biträdande rektor – Jenny Nilshed
☎ 0730-56 87 85
jenny.nilshed@margarethaskolan.se

Kansli – Kristina Hägglund
☎ 018-347 450
kansli@margarethaskolan.se

Frånvaroanmälan till Skola24 (Knappval)
☎ 0515-777 627
Eller via appen

Adress:
Margaretavägen 45
741 44 Knivsta

Förskola

Förskolan Solen
☎ 018-347 455
forskolan.solen@margarethaskolan.se

Förskolan Regnbågen
☎ 018-347 456
forskolan.regnbagen@margarethaskolan.se

Skola

Lågstadiet och Förskoleklass
☎ 018-347 451
lagstadiet@margarethaskolan.se

Mellanstadiet
☎ 018-347 452
mellanstadiet@margarethaskolan.se

Högstadiet
☎ 018-347 453
hogstadiet@margarethaskolan.se

Fritids
☎ 076-5264259
fritids@margarethaskolan.se

Övriga kontakter

Elevhälsoteam
Kurator
☎ 018-347 457
morgan.norell@margarethaskolan.se

Specialpedagog
☎ 018-347 458
inger.karlsson@margarethaskolan.se

IT-Support
✉ it@margarethaskolan.se

Styrelse
styrelsen@margarethaskolan.se

Ordförande
ordf@margarethaskolan.se

Skolchef förskolan
Cecilia Skarke
cecilia.skarke@cedergrenska.se

Huvudman förskolan
Cedergrenska AB
www.cedergrenska.se