Vi bygger lite annorlunda

Denna veckas blogg känns lite märklig att skriva, för samtidigt som vi ser hur den nya skolan växer fram med stormsteg och vi tillsammans med skolan planerar för fullt inför kommande skeden, så upptas både barn och vuxna av frågor som vi inte kunde föreställt oss för bara en månad sedan – coronaviruset.

Vi tänker att vårt projekt just nu blev ännu viktigare. Skola handlar alltid om framtid, om vad vi vill ge våra barn och ett fint skolhus är på många sätt ett budskap till våra barn: vi tycker ni är viktiga och vi tror på framtiden!

Istället för att skriva om detaljer i det pågående arbetet kommer därför veckans blogg handla med om våra drivkrafter med projektet och hur det påverkar våra val.

Sisyfos har en vision om att hela projektet på Walloxen och Margarethaskolan ska handla om att bygga ett litet samhälle med en skola som är hållbar ur tre perspektiv: ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Ekologiskt hållbart genom kloka och ansvarsfulla val i hur vi bygger; vilken teknik vi använder och genom att återbruka saker som inte behöver slängas eller köpa nya. Skälet? Vi behöver ta ansvar för att minska vårt ekologiska avtryck! Och för en skola är det dubbelt så viktigt då vi samtidigt visar och lär våra barn hur vi kan göra det. Slit och släng är passé.

Ekonomiskt hållbart genom att bygga rätt, prioritera det som verkligen behövs för en bra skola och att bygga snabbt (tid är som bekant pengar). I slutändan handlar det om att skapa en skola där så mycket resurser som det bara är möjligt läggs på undervisning och pedagoger – inte på hyra till följd av ett dyrt bygge!

Socialt hållbart genom att vi skapar vackra, funktionella och trygga miljöer och att vi gör det tillsammans med dem som sedan ska använda dem och bo på platsen.

För att lyckas med detta behöver vi göra saker lite annorlunda.

Bild från första spadtaget i oktober 2019. Sisyfos delade ut kakelplattor till alla elever som de sedan dess har målat och som kommer sättas upp i nya skolan. Ett exempel på hur vi vill göra detta tillsammans!

Det är inte fråga om att ”bara bygga en skola” eller ett ”flytta in i ett nyckelfärdigt hus”, det går inte ihop. Både tidslinje och förhållningssätt till projekt och varandra behöver vara annorlunda. Vi tänker även annorlunda kring när projektet är ”klart”. Sisyfos åtagande är inte är klart förrän det funkar! Det skulle gå att göra allting klart nu genom att vi i projektet bestämde allt, men det skulle gå ut över den sociala och ekonomiska hållbarheten – vi skulle kanske göra sämre och därmed dyrare val och vi skulle inte återbruka i lika hög grad.

Vi har delat in skolprojektet i fyra faser under de kommande 18 månaderna:

Stomme och tätt hus”.
Det vi ser nu är både den mest dramatiska fasen, det händer nya saker varje dag och man börjar ana hur de nya lokalerna kommer se ut. Denna fas styrs många gånger av beslut som fattades för flera år sedan då planer och ritningar gjordes, tillstånd fixades och budgetar beslutades. För skolhusens del är denna fas klar i maj, då har vi hus med väggar och tak som man kan gå in i och då…

”Invändigt och utomhus” 
…OM allt hade varit ”klart” då i maj så hade det inte varit någon större poäng med denna fas för skolans del, det hade bara varit fråga om att titta på och vänta. Tack vare att vi inte tänker så kan vi finjustera och planera inredning tillsammans när vi på plats kan se hur lokalerna ser ut och känns. Tänk själv: skulle du möblera din nya lägenhet genom att titta på en ritning eller göra det på plats? 

Under denna fas måste vi även planera för all inredning och vissa saker blir faktiskt svårare på vårt sätt. Vi vill återbruka så mycket som möjligt, vi kunde ha slängt allt gammalt och beställt nytt men det hade blivit både dyrare och varit oansvarigt. Märk väl, inte dyrare för oss som bygger men för skolan, OM det hade varit mer lönsamt för alla som bygger att återbruka tror vi att fler hade gjort det… Nu behöver vi tillsammans se VAD vi kan och vill återbruka, komplettera med annat fint återbruk och en del nytt. Krångligare men nödvändigt och kul, om vi ska leva som vi lär. 

”Flytta ut och flytta in”
När skola och förskola flyttar in i sina nya lokaler ska allting funka – kvalitet i den pedagogiska verksamheten är då prioritet nummer ett. Tack vare att vi själva äger tidtabellen för när verksamheten flyttar och att vi redan har en fungerande skola kan skolan själv bestämma när det ska ske. 

Vi anar redan idag att det nog är bättre med besluta vissa saker när vi är på plats: Grundskolans torg t.ex, där behöver vi nog platsbyggd inredning, och vore det inte bättre att vi bestämde hur den ska se ut när vi varit på plats en tid och ser hur det funkar? Väggar ska såklart vara klara och målade – men blir det inte roligare och bättre om barnen får vara med och bestämma färg? Planeringen av denna fas pågår just nu och vi får anledning att återkomma inom kort!

”Anpassa och utveckla”
Vissa saker ska inte vara klara, en del behöver trimmas in och annat upptäcker man först när man arbetat i miljön en tid, det vet vi redan nu. Våra orangerier som skolan ska kunna använda kommer inte vara klara till skolstart. Och tekniska system som ventilation, solpaneler och fiskarna i vår aquaponi kommer kräva både intrimning och kärlek innan allt funkar. 

Sedan har vi allt det där som vi trodde att vi tänkt rätt om, eller borde tänkt på: kanske extra gardiner, skåpet som kanske inte står på smartaste stället ändå, stöket i hallen… Många av dessa saker är beroende av både hus och nya rutiner i verksamheten. Stöket i hallen beror kanske inte på hyllan i hallen t.ex utan på något helt annat. 

Projektets åtagande är tydligt: det är inte klart förrän det funkar och vi utvecklar tillsammans. Kul och viktigt är det!

Inom kort kommer vi att bjuda in till träffar där vi berättar mer om vad som pågår men framförallt, bjuder in till att ännu fler kan bidra och engagera sig i projektet.

/Ante Runnquist
Skolutvecklare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.