Världens bästa skola?

Hej!

Jag heter Ante Runnquist och kommer på uppdrag av Sisyfos arbeta tillsammans med barn, elever, pedagoger, ledning och styrelse på Margarethaskolan för att skapa det vi vill ska bli världens bästa skola. Innan vi återvänder till det där med ”Världens bästa skola”*, lite kort om mig:

Jag har arbetat med undervisning i nästan hela mitt liv, först som barn och elev, senare som lärare, rektor och chef i utbildningsvärlden. Under de senaste tio åren har jag allt mer kommit att intressera mig för kopplingen mellan vår fysiska miljö och förutsättningarna för lärande. Jag har hjälpt kommuner, skolor och organisationer att bygga nya utbildningsmiljöer och att utveckla verksamheten i dem. Det har lärt mig många saker och ett kan jag säga säkert: det är när vi skapar nytt som vi kan tänka till hur vi verkligen vill ha det och ta stora steg mot det målet. Vi är med andra ord på helt rätt ställe, Margarethaskolan kommer att ta stora kliv inom det närmaste året, både i och utanför vårt skolhus.

Bilden är tagen på De Werkplaats Kindergemeenschap i Utrecht, en skola som drivits av en mycket tydlig idé under väldigt lång tid. En bärande tanke är att barn vill och kan ta ansvar, då blir det naturligt att skolan har djur som barn och vuxna tar hand om tillsammans.

”Världens bästa skola”?

Det finns inte EN skola som är världens bästa. Genom åren har jag varit på 5-6 stycken som jag med glädje skulle ge den titeln tack vare att de upplevs som ”världens bästa” av just de barn och elever som går där. Vad har de skolorna haft gemensamt?

  • De vet vad de vill. Bra skolor har alltid en sammanhållning kring en tydlig idé, man sätter en stolthet i att driva en viss pedagogik, att vara bra på en viss typ av utbildning eller erbjuda sina elever något som andra inte kan, eller är lika bra på. Skolforskningen ger stöd för detta, sammanhållningen kring en tydlig idé och förmågan att översätta den till pedagogisk verksamhet är en av hörnstenarna i pedagogisk utveckling.
  • De fyller en viktig funktion i sitt lokala samhälle, utöver att vara bra skolor de är ett nav, plats som många har en relation till, det är skolor som både bjuder in till samverkan och som har många supportrar som på olika sätt bidrar till skolans verksamhet. Världens bästa skolor är mycket sällan slutna institutioner utan i hög grad levande platser med hög status tack vare att gör något som är värdefullt för många.
  • Omsorg. Bra skolor och förskolor har nästan alltid miljöer där det både syns och känns att folk bryr sig. Det betyder inte att det behöver vara lyxigt men omsorgen om miljön i skolan visar att man tycker att det man gör är viktigt. Det avseglas i hur människor bemöter varandra, att man visar upp det man gör och att det känns tryggt, välkomnande och vackert.

Och ja, jag vet att detta är tre subjektiva punkter och att frågan om ”bra skola” eller ”framgångsrik undervisning” också har längre och mycket mer vetenskapliga svar. -Kanske kommer i ett annat blogginlägg.

5C2DAD26-4C1B-46FF-9071-A86F603F4387_1_201_a
En liten, liten inblick i det pågående arbetet, en workshop vi kallade ”Experterna”. Här beskriver en grupp elever hur de vill att en idrottshall och ett omklädningsrum borde upplevas och fungera.

Hur ser våra odds ut? Mycket goda tycker vi!

  • Margarethaskolan har rötterna i en tydlig idé om hur utbildning bör bedrivas. Reggio Emilia är en filosofi, där barn ses som kompetenta och värdefulla samhällsmedborgare, att de är en resurs och har lust att lära sig. Skolans uppgift att skapa de rätta förutsättningarna för detta. Arbetet med att skapa vår nya skola kommer att stärka skolans profil och samtidigt skapa en fysisk miljö som i många avseende saknar motstycke i vårt land. Lovande förutsättningar på den första punkten alltså. Om du vill läsa mer om Reggio Emilia är det här en bra plats att börja på! 
  • Margarethaskolan startades därför att föräldrar sökte något som inte fanns och samverkan mellan skola, familj och samhället runt skolan ligger i skolans vision och DNA. Det är ovanligt och värdefullt. Det som händer nu är att vi bygger vidare på den idén och tillsammans med Sisyfos skapar ett helt litet samhälle med grundtanken att människor ska komma varandra närmare och kunna leva ett mer hållbart liv på alla sätt. Goda odds här med!
  • Margarethaskolan ligger på en vacker plats och hela projektet är inriktat på att skapa inbjudande och levande miljö för många. Nya Margarethaskolan är på många sätt navet i Sisyfos projekt Walloxen. Det är barnen som ger platsen energi och det nya skolhuset kommer också i praktiken vara ett nav där moderna undervisningsmiljöer, studios, verkstäder, multihall, restaurang även blir en resurs för alla som bor, arbetar och besöker platsen. Och det kommer att lukta gott, vi kommer ett ha en fin restaurang, öppen för alla. Även den tredje punkten har goda förutsättningar! Om du vill läsa mer om Margarethahemmets historia så har Sisyfos skrivit en hel liten bok om projektet och platsen.

Det här var ett lååångt första inlägg, under kommande veckor kommer inblickar i det pågående arbetet och inlägg som:

  • Tänket! Varför Nya Margarethaskolan kommer att bli en ovanlig och ovanligt bra skola
  • Variation! Hur pedagogik och miljö faktiskt kan hänga ihop
  • Lärande miljöer, en bruksanvisning

Trevlig helg!

/Ante Runnquist och samtliga barn, elever och medarbetare på Margarethaskolan.

*När vi skriver ”Skola” på den här bloggen menar vi alltid ”Förskola, grundskola och fritidsverksamhet”, det är tre verksamheter som alla är lika viktiga för att skapa Margarethaskolan.