Unikum är ett webbverktyg vi använder oss av för att kommunicera mellan skolan och hemmet.

Här kan man läsa veckobrev och via skolans pedagogiska planeringar följa vad eleverna arbetar med för tillfället. Det är också via unikum vi sköter den individuella utvecklingsplanen, skriftliga omdömen och annan information i samband med utvecklingssamtalet. 

Klicka här>> för att logga in.