Engagerade vårdnadshavare är nyckeln

Margarethaskolans förskola är en föräldradriven förskola. Det betyder att det är medlemmarna som formar verksamheten tillsammans med utbildad personal. Som medlem i ett kooperativ är det din insats som gör skillnaden i verksamheten. Arbetsinsatserna frigör också viktiga resurser som kan användas i barnens vardag i förskolan.

 

Vad förväntas av mig?

Föräldratjänst - Ungefär tre gånger per termin har förskolans personal kvällsmöten. Då är vårdnadshavare tillsammans med en ordinarie personal ute tillsammans med barnen mellan 14.30-17.00. Varje familj schemaläggs en gång per år.

Fixardagar- Varje vår och höst anordnas fixardagar där alla hjälps åt att förbättra vår miljö.